Disclaimer

Denne informasjonen er viktig for din sikkerhet og kan ha betydning for ditt ansvar og dine rettigheter etter gjeldende rett. Dersom du ikke følger produktets bruksanvisning og tilhørende advarsler kan dette medføre alvorlig skade på deg og andre, samt på våpen, lyddemper og annet utstyr, herunder gjenstander i nærheten av deg.
I den grad dette ikke er strid med ufravikelig lovgivning, er SVEMKOs ansvar for skade på person, gjenstander og eiendom ved bruk av SVEMKOs produkter begrenset til produktets kjøpesum. SVEMKOs ansvar er videre begrenset til direkte tap som følge av bruk av våre produkter på korrekt måte og i henhold til bruksanvisningen. SVEMKO er ikke ansvarlig for skade på person, gjenstander eller eiendom som følge av feilaktig bruk av SVEMKOs produkter.


SVEMKO er ikke ansvarlig for at kunden ikke bruker produktene våre på en ansvarlig måte. Hvis du har spørsmål angående riktig bruk av produktene våre, kan du kontakte oss på post@svemko.no. Brukeren skal alltid følge instruksjonene og advarslene i en sikker og lovlig praksis. Sikker og lovlig praksis er ikke begrenset til denne informasjonen.
SVEMKO sine nettsider kan inneholde unøyaktig eller utdatert informasjon. Informasjonen kan endres eller oppdateres når som helst uten varsel og kan henvise til produkter og tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land. For mer informasjon om bruk, se vår bruksanvisning.Advarsler:
 1. Aldri bruker produktene våre før du har lest bruksanvisningen.
 2. Aldri oppbevarer lyddemperen festet til riflen.
 3. Sørg alltid for at demperen er korrekt montert og godt tilskrudd før bruk.
 4. Sørg til enhver tid for at lyddemperen er skrudd godt fast.
 5. Alltid kontrollerer lyddemperen og riflegjengene for skader og smuss før bruk.
 6. Alltid kontrollerer at lyddemperen er godkjent for ditt kaliber. Ikke alle lyddempere er laget for magnumpatroner. Er du usikker kan du kontakte SVEMKO på post@svemko.no
 7. Produktet har 2 års garanti mot material- og produksjons-feil.
 8. Garantien gjelder bare hvis gjenger og montering utføres av en sertifisert våpensmed.
 9. Garantien gjelder ikke hvis produktet er modifisert eller forsøkt reparert av andre enn SVEMKO.
 10. Skader knyttet til uriktig montering av lyddemperen på våpenet dekkes ikke av garantien.
 11. Garantien gjelder ikke hvis lyddemper brukes feil.

SVEMKO AS utvikler og produserer lyddempere og rekyldempere. Alle produktene er produsert i Norge, med ytelse, kvalitet, vekt og materialvalg i fokus.

© 2022 SVEMKO